Met pensioen
 

Pensioen en echtscheiding

Toelichting verdeling pensioen bij echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap of samenwonen
Bij echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap heeft uw ex-partner recht op de helft van uw ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van echtscheiding of beëindiging van het geregistreerd partnerschap.

Bijzonder partnerpensioen
In de Pensioenwet is geregeld dat het tot het moment van scheiding opgebouwde partnerpensioen toekomt aan uw ex-partner. Dit noemen we het bijzonder partnerpensioen. Als u komt te overlijden ontvangt uw ex-partner van ons maandelijks het bijzonder partnerpensioen uitgekeerd, zolang hij/zij leeft. Wij zullen het deel van het partnerpensioen waar uw ex-partner recht op heeft automatisch aan hem/haar toewijzen, hier hoeft u niets voor te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u dit vastleggen in het echtscheidingsconvenant en ons informeren.

Ook ongehuwd samenwonenden kunnen recht hebben op het partnerpensioen. Welke voorwaarden hiervoor gelden kunt u hier vinden.

Een eventuele nieuwe partner heeft ook recht op partnerpensioen, echter niet op het partnerpensioen dat u in het verleden heeft opgebouwd, want hier heeft uw ex-partner recht op. Hierdoor kan het partnerpensioen dat bij uw overlijden aan uw nieuwe partner wordt uitgekeerd lager uitvallen. Afhankelijk van uw situatie en wensen kan het nodig zijn dat u aanvullende maatregelen treft.

Ouderdomspensioen
De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding heeft een standaardregeling waarbij uw ex-partner recht heeft op 50% van het ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk heeft opgebouwd. Dit betekent dat uw ex-partner vanaf dat u met pensioen gaat maandelijks een ouderdomspensioen van ons krijgt uitgekeerd. Deze uitkering bedraagt 50% van uw totale ouderdomspensioen. Als u komt te overlijden stopt de uitkering van het ouderdomspensioen aan uw ex-partner. Uw ex-partner ontvangt vanaf dan het bijzonder partnerpensioen.

Als uw ex-partner overlijdt terwijl u nog in leven bent, krijgt u het deel van uw ouderdomspensioen dat u aan uw ex-partner had afgedragen weer terug. U heeft dan dus weer uw volledige ouderdomspensioen.

Let op: het recht op een deel van het ouderdomspensioen geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de eventuele verdeling van het ouderdomspensioen.

Conversie
Ook kunt u kiezen voor conversie. De waarde van het bijzonder partnerpensioen en het ouderdomspensioen dat aan uw ex-partner toekomt wordt samengevoegd tot een eigen aanspraak op ouderdomspensioen voor uw ex-partner. Dit ouderdomspensioen staat na conversie helemaal los van uw pensioen, uw ex-partner krijgt een zelfstandig recht op pensioen. U raakt hiermee geheel onafhankelijk van elkaar.

Een belangrijk verschil met verevening is dat na conversie het ouderdomspensioen van uw ex-partner niet meer afhankelijk is van uw pensioendatum, maar ingaat wanneer uw ex-partner met pensioen gaat. Een ander belangrijk verschil is dat als uw ex-partner komt te overlijden, u het deel van uw ouderdomspensioen dat u aan uw ex-partner had afgedragen niet weer terug krijgt. Wij raden u dan ook aan u goed te laten informeren over de gevolgen van conversie.

Als u kiest voor conversie moet u dit vastleggen in een echtscheidingsconvenant.

Andere afspraken maken?
De Wet verevening pensioenrechten bij scheiding staat toe dat u en uw ex-partner samen andere afspraken maken, bijvoorbeeld door het ouderdomspensioen in een andere verhouding te verdelen. Dit kan bijvoorbeeld als uw ex-partner ook een eigen pensioen heeft. Ook kunnen u en uw ex-partner ervoor kiezen het ouderdomspensioen helemaal niet te verdelen, bijvoorbeeld als u allebei evenveel pensioen heeft opgebouwd of omdat u de waarde van uw pensioen in de boedelscheiding verrekent. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het scheidingsconvenant.

Tijdig melden
Om ervoor te zorgen dat uw ex-partner een deel van het ouderdomspensioen ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar na de echtscheiding of beëindiging geregistreerd partnerschap de pensioenuitvoerder op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken.

Laat u goed informeren!
Een scheiding is een vervelende periode waarin u (moeilijke) beslissing moet nemen die gevolgen hebben voor de rest van uw leven. Bij een scheiding wordt vaak niet veel aandacht besteedt aan pensioen. Dit terwijl het om veel geld kan gaan, waar u later van moet leven. Laat u daarom goed adviseren door een advocaat, scheidingsmakelaar of pensioenadviseur over welke afspraken over de verdeling van het pensioen het beste bij uw situatie passen.