BAT-Gezin

logo_laag1_groen 

Hoe is uw pensioen geregeld?

Welkom bij Stichting Pensioenfonds British American Tobacco. U bouwt pensioen bij ons op. Dit doet u via uw werkgever. Elke werkgever heeft zijn eigen regeling. In dit Pensioen 1-2-3 leest u wat u wel en niet krijgt in onze pensioenregeling. Dat is belangrijk om te weten, bijvoorbeeld als u van baan verandert. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op uw jaarlijkse Uniform Pensioenoverzicht en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Wat vindt u in laag 1, 2 en 3?
Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. Dit is laag 1 en in deze eerste laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling. In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van ons pensioenfonds. U kunt laag 2 en 3 vinden op www.pensioenfondsbat.nl of opvragen bij Dion Pensioen Services via telefoonnummer 0523-208271 of per e-mail via pensioenfondsbat@dion.nl.

Wat krijgt u in deze regeling?

ouderdomspensioen
Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 67 jaar wordt.
arbeidsongeschiktheidspensioen
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk)door, maar u betaalt dan zelf geen premie.
partner_en_wezenpensioen_opbouw
Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen.
reglement
Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Klik door naar het pensioenreglement.

Wat krijgt u in deze pensioenregeling niet?

geen_arbeidsongeschiktheidspensioen
Wordt u arbeidsongeschikt? Dan krijgt u geen arbeidsongeschiktheidspensioen van ons.
   

Hoe bouwt u pensioen op?

drie_pijlers
U bouwt op drie manieren pensioen op:

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid als u in Nederland woont of werkt. Op www.svb.nl leest u meer over de AOW.

B. Pensioen bij Stichting Pensioenfonds British American Tobacco .U bouwt dit pensioen op via uw werkgever. Hierover gaat dit Pensioen 1-2-3.

C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

middelloon

Ieder jaar bouwt u een stukje van uw pensioen op. Het pensioen dat u zo opbouwt, is de optelsom van al die stukjes. Vanaf uw pensioendatum ontvangt u dit pensioen zolang u leeft. Dit heet een middelloonregeling.

opbouw

U bouwt jaarlijks een deel van uw uiteindelijke pensioen op. Dat doet u niet over uw hele pensioengevend bruto loon. Over € 12.953 bouwt u in 2016 geen pensioen op. Dit 'drempelbedrag' is ongeveer gelijk aan de AOW-uitkering die u van vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Over het pensioengevend bruto loon min het drempelbedrag bouwt u jaarlijks 1,875 % aan pensioen op.


premieverdeling_enkel

Uw werkgever betaalt  premie voor uw pensioen.

Welke keuzes heeft u zelf?

waardeoverdracht
Verandert u van baan? U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. deeltijdpensioen
Wilt u geleidelijk minder gaan werken? Dan kunt u ervoor kiezen een deel van uw pensioen alvast in te laten gaan. Dit moet u 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.
pensioenvergelijker
Wilt u uw pensioenregeling vergelijken? Klik door naar de pensioenvergelijker.
deeltijd_67
Wilt u eerder of later met pensioen gaan dan de vastgestelde pensioenleeftijd? Dit moet u 6 maanden voor de gewenste ingangsdatum aanvragen. Bespreek dit met uw werkgever.

ruilen_ouderdoms_partner

Wilt u een deel van uw ouderdomspensioen omruilen voor partnerpensioen voor uw partner? Dat kan onder voorwaarden op uw pensioendatum of op datum uitdiensttreding.


hoog_laag_laag_hoog

Wilt u beginnen met een hoger of juist een lager pensioen? Dat kan op uw (vervroegde) pensioendatum.


ruilen_partner_ouderdom

Wilt u het partnerpensioen voor uw partner, of een deel daarvan, omruilen voor ouderdomspensioen voor uzelf? Dat kan op uw pensioendatum.

keuze

Wilt u alle keuzemogelijkheden zien? Alle overige keuzes bij persoonlijke gebeurtenissen (bijvoorbeeld ontslag en pensionering) vindt u in laag 2 van uw Pensioen 1-2-3.

Hoe zeker is uw pensioen?

uitkeringszekerheid_risico
De hoogte van uw pensioen staat niet vast.

Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Ons pensioenfonds heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Ons pensioenfonds heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.
Klik hier voor meer informatie over onze financiële situatie en de beleidsdekkingsgraad, die gevolgen kunnen hebben voor uw pensioen.

waardevast

Wij proberen uw pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen. Dit heet toeslagverlening. Dit kan alleen als de financiële situatie van ons pensioenfonds goed genoeg is. De afgelopen jaren hebben wij de premievrije pensioenen voor deelnemers zo geïndexeerd:

 

Toeslag

Stijging van de prijzen

1-1-2016

0,41 %

0,41 %

1-1-2015

0,52%

0,75%

1-1-2014

0,63%

0,90%

1-1-2013

0,64%

2,03%

Voor het pensioen dat dat u vanaf 1 januari 2015 opbouwt geldt, met ingang van 1 januari 2016, een onvoorwaardelijke toeslag van 3% per jaar.


tekort

Als we een tekort hebben, nemen we, indien nodig, één of meer van deze
maatregelen:
  • Uw pensioen groeit niet volledig mee met de stijging van de prijzen.
  • In het uiterste geval verlagen we uw pensioen.

Welke kosten maken wij?

kosten
Stichting Pensioenfonds British American Tobacco maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:
  • Kosten voor de administratie.
  • Kosten om het vermogen te beheren.

Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht
Als u van baan verandert. U kunt uw eerder opgebouwde pensioen meenemen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder.
meer_of_minder_werken
Als u meer of minder gaat werken.
arbeidsongeschiktheidspensioen
Als u arbeidsongeschikt wordt.
verlof
Als u tussentijds verlof opneemt, bijvoorbeeld ouderschapsverlof of zwangerschapsverlof.
samenwonen_trouwen
Als u gaat trouwen, samenwonen of een geregistreerd partnerschap aangaat.
mijnpensioenoverzicht
Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.
scheiden
Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.
keuze
Als u gebruik wilt maken van een van de keuzemogelijkheden. Zie onder ‘Welke keuzes heeft u zelf?’.
buitenland
Als u verhuist naar het buitenland.
vragen
Neem contact met ons op als u vragen heeft of gebruik maakt van de actie- en/of keuzemomenten Dion Pensioen Services via telefoonnummer 0523-208271 of per e-mail via pensioenfondsbat@dion.nl
werkloos
Als u werkloos wordt.

Benieuwd naar uw totale pensioen? Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl

Meer weten over uw pensioen? Kijk dan in laag 2 en 3 van Pensioen 1-2-3 op www.pensioenfondsbat.nl. Klik op de koppen of de iconen voor laag 2 en laag 3 van Pensioen 1-2-3.