BAT-zaak

Het verantwoordingsorgaan

Wie zijn we?

R. Lina

R. Lina

Lid verantwoordingsorgaan
Afgevaardigde namens de werkgevers
Sinds december 2021 aangesteld
T. Zwollo

T.F. Zwollo

Lid verantwoordingsorgaan
Afgevaardigde namens de pensioengerechtigden
Sinds 2009 aangesteld

 bedrijfsportret M Wiechers

M. Wiechers

Lid verantwoordingsorgaan
Afgevaardigde namens de werknemers
Sinds november 2022 aangesteld
S. van Laar

S. van Laar

Lid verantwoordingsorgaan
Afgevaardigde namens de pensioengerechtigden
Sinds 2014 aangesteld

Wat doen wij?

Het verantwoordingsorgaan geeft jaarlijks een algemeen oordeel over het handelen van het bestuur in algemene zin, het door het bestuur uitgevoerde beleid in het afgelopen kalenderjaar, beleidskeuzes die op de toekomst betrekking hebben en de naleving van de code pensioenfondsen door het bestuur. Het algemeen oordeel wordt, samen met de reactie van het bestuur daarop,  bekendgemaakt en opgenomen in het jaarverslag. 

Verder adviseert het verantwoordingsorgaan het bestuur, gevraagd of uit eigen beweging, over onderwerpen zoals het vaststellen en wijzigen van de vergoedingsregeling voor bestuursleden, het wijzigen van het beleid ten aanzien van het verantwoordingsorgaan, de vorm, inrichting en samenstelling van het intern toezicht, het vaststellen en wijzigen van een interne klachten- en geschillenprocedure en het vaststellen en wijzigen van het communicatie- en voorlichtingsbeleid.