BAT-Gezin

Kleine pensioenen

Het pensioenfonds beheert geen pensioenaanspraken kleiner dan € 2,- bruto per jaar.

Daarnaast heeft het pensioenfonds besloten om in het belang van de gewezen deelnemers geen gebruik te maken van de mogelijkheid om hun pensioenen tussen € 2,- en € 497,27 (2020) automatisch over te dragen naar de pensioenuitvoerder van hun huidige werkgever. Deze deelnemers krijgen op pensioendatum eenmalig de keuze om het pensioen in te laten gaan of om het in 1 keer uit te laten keren.