BAT-Gezin


Klacht

 

Stichting Pensioenfonds British American Tobacco hecht belang aan een correcte wijze van uitvoeren van de pensioenregelingen onder beheer van het pensioenfonds. Daarbij stelt het pensioenfonds zich tot doel om de administratie correct, transparant en op tijd uit te voeren. Duidelijke en tijdige communicatie met deelnemers van het pensioenfonds maakt daar onderdeel van uit. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent met onze dienstverlening of bepaalde beslissingen die invloed hebben op uw persoonlijke pensioensituatie. In dat geval kunt u contact opnemen met Dion Pensioen Services B.V. (hierna Dion). Hier leest u meer over de procedure en hoe u uw ontevredenheid kenbaar kunt maken.

U kunt Dion telefonisch, schriftelijk en per e-mail bereiken. Niet alleen om vragen te stellen, maar ook als u ontevreden bent over de dienstverlening van het pensioenfonds of bepaalde beslissingen die invloed hebben op uw persoonlijke pensioensituatie. De medewerkers van Dion zullen met u bekijken of zij samen met u de oorzaak van uw ontevredenheid kunnen oplossen of verduidelijking kunnen geven zodat uw ontevredenheid is weggenomen. Helaas lukt dat niet in alle gevallen. Bent u ondanks de inspanningen van Dion niet tevreden, dan kunt u zich schriftelijk met een uitgebreide onderbouwing van uw ontevredenheid/klacht richten tot de onafhankelijke Klachtencommissie van het pensioenfonds via het volgende adres.

Stichting Pensioenfonds British American Tobacco
t.a.v. Klachtencommissie
Handelsweg 53A
1181 ZA AMSTELVEEN

Na ontvangst van uw klacht zal het pensioenfonds u binnen twee weken een bevestiging van ontvangst sturen. De onafhankelijke Klachtencommissie zal uw klacht beoordelen en daarover gemotiveerd een advies uitbrengen aan het Bestuur. U ontvangt binnen 12 weken nadat u de klacht heeft ingediend een reactie met een besluit van het Bestuur. Indien de Klachtencommissie of het Bestuur meer informatie van u nodig heeft, dan wordt de termijn van 12 weken verlengd met de termijn die u nodig hebt om de gevraagde informatie te verstrekken.

Mocht het Bestuur niet binnen de termijn van 12 weken nadat u de klacht heeft ingediend een reactie hebben gestuurd, dan kunt u zich direct wenden tot de externe Geschilleninstantie Pensioenfondsen. U kunt dat ook doen als het Bestuur u heeft geïnformeerd over de verwachting dat het Bestuur niet binnen 12 weken kan reageren op uw klacht. Als het bestuur u om extra informatie heeft gevraagd, dan wordt de termijn van 12 weken verlengd met de termijn die u nodig heeft om de informatie te verstrekken.

Als u het niet eens bent met het besluit van het Bestuur dan kunt u dat besluit met uw onderbouwde bezwaar daartegen voorleggen aan de externe Geschilleninstantie Pensioenfondsen. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.geschilleninstantiepensioenfondsen.nl. Een andere mogelijkheid is dat u het geschil aan de burgerlijke rechter voorlegt.

 

Via deze link kunt u het reglement van de klachtencommissie downloaden.