BAT-Gezin

 

Nieuwsberichten

Toeslagverlening per 1 januari 2018
24 januari 2018
Per 1 januari 2018 zijn de bruto pensioenuitkeringen van pensioengerechtigden en de pensioenaanspraken van personen die uit dienst zijn met 1,34% verhoogd. De pensioengrondslag van de arbeidsongeschikte deelnemers is met hetzelfde percentage verhoogd. Voor de pensioenaanspraken opgebouwd vóór 1 januari 2015 ontvangen actieve deelnemers dezelfde toeslag als de pensioengerechtigden.

De financiële positie van het fonds is zodanig, dat een gedeelte van de oudste gemiste toeslag kan worden ingehaald. Alleen de pensioenaanspraken en pensioenrechten die de toeslag per 1 januari 2009 hebben gemist, zullen per 1 januari 0,15% bovenop de voorwaardelijke toeslag ontvangen.

Op de pensioenaanspraken van de actieve deelnemers, opgebouwd vanaf 1 januari 2015, wordt jaarlijks, zolang zij in dienst zijn, per 1 januari een vaste toeslag toegepast. Deze toeslag van 3% wordt door de werkgever betaald. Deze toeslag is in 2016 voor het eerst verleend. Ook per
1 januari 2018 is deze toeslag van 3% weer toegepast.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 31 december 2017
24 januari 2018
Per 31 december 2017 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 124,3%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 124,5%.
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Betaaldata 2018
3 januari 2018
In 2018 zal uw pensioen op onderstaande data beschikbaar worden gesteld:

woensdag 24 januari 2018

dinsdag 24 juli 2018

vrijdag 23 februari 2018

vrijdag 24 augustus 2018

vrijdag 23 maart 2018

maandag 24 september 2018

dinsdag 24 april 2018

woensdag 24 oktober 2018

donderdag 24 mei 2018

vrijdag 23 november 2018

vrijdag 22 juni 2018

donderdag 20 december 2018

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad per 30 november 2017
22 december 2017
Per 30 november 2017 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 123,9%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 126,0%.
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 31 oktober 2017
23 november 2017
Per 31 oktober 2017 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 123,3%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 125,9%.
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wijziging bestuur en statuten
De afgelopen jaren hebben een aantal externe en interne ontwikkelingen plaatsgevonden zoals de continue afname van het aantal actieve deelnemers in het fonds, de toenemende regeldruk en de complexere regelgeving.

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot de noodzaak van meer deskundigheid in het bestuur en ook tot een zwaardere belasting van de zittende bestuursleden. Dit, tezamen met het verzoek van BAT Nederland om het (toekomstige) capaciteitsbeslag op de BAT organisatie te beperken, heeft het bestuur doen besluiten om na te gaan of het huidige bestuursmodel nog wel voldoet of dat er alternatieve modellen zijn die beter passen bij de situatie waarin het fonds zich bevindt.

Het bestuur is op zoek gegaan naar het best passende bestuursmodel voor het fonds, waarbij wordt voldaan aan alle aspecten van wet- en regelgeving, waarbij de kaders van het fonds aangaande continuïteit van pensioenactiviteiten in eigen beheer worden gerespecteerd en de belangen van de sponsor - als leverancier van leden voor het bestuur en andere ‘governance’ organen - en overige belanghebbenden evenwichtig worden gewogen.

Vanuit wetgeving staan het fonds 5 soorten modellen ter beschikking onder te brengen in drie categorieën, zijnde het “paritair model”, het “onafhankelijk model” en het “gemengd model”. Het bestuur heeft in de loop van het project deze modellen gewogen tegen vooraf vastgestelde succesfactoren (efficiënte opzet, eigenheid, robuustheid, beschikbaarheid en kwetsbaarheid) en is tot de conclusie gekomen dat het paritair model met vier bestuursleden, aangevuld met externe deskundigen het beste voldoet. Het nieuwe bestuursmodel is medio oktober bekrachtigd door middel van een besluit.

Als gevolg van dit besluit heeft het bestuur afscheid genomen van Jan van der Heide en Rik Doejaaren. Jan van der Heide heeft zich ruim 9 jaar als afgevaardigde namens de pensioengerechtigden ingezet voor het fonds. Het bestuur is Jan van der Heide dankbaar voor zijn inzet, zijn betrokkenheid en zijn kritische houding op en inzicht in met name financiële aangelegenheden. Rik Doejaaren heeft als werkgeversafgevaardigden ruim 6 jaar een waardevolle bijdrage geleverd als strategisch denker en door zijn vermogen om uiteenlopende meningen neutraal te signaleren en te formuleren.

Daarnaast is Jaap Schepen als onafhankelijk bestuurslid aan het bestuur toegevoegd. Jaap is geen onbekende voor het pensioenfonds, aangezien hij hiervoor de rol van voorzitter van de beleggingsadviescommissie heeft bekleed. Johan van Dulst is het tweede onafhankelijk bestuurslid en is de voorzitter. Het bestuur ziet er met ingang van 16 oktober 2017 als volgt uit:

Johan van Dulst, Voorzitter, Onafhankelijk
Judith Bollen, Plaatsvervangend Voorzitter, afgevaardigde namens de werknemers
Robert Pennings, Secretaris, afgevaardigde namens de werkgevers
Wim Bénard, Plaatsvervangend Secretaris, afgevaardigde namens de pensioengerechtigden
Richard Sommeling, Bestuurslid, afgevaardigde namens de werkgevers
Jaap Schepen, Bestuurslid, Onafhankelijk.

Op de profielpagina van het bestuur staan de foto's van de bestuursleden weergegeven. Klik hier om naar deze pagina te gaan.

Om deze aanpassingen door te kunnen voeren heeft het bestuur de statuten aangepast. De aangepaste statuten zijn opgenomen onder 'Documenten'. Klik hier om de aangepaste statuten te bekijken.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 30 september 2017
17 oktober 2017
Per 30 september 2017 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 122,5%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 126,2%.
Het pensioenfonds bevindt
zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen.
Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 31 augustus 2017
20 september 2017
Per 31 augustus 2017 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 121,4%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 124,3%.
Het pensioenfonds bevindt
zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen.
Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 31 juli 2017

18 augustus 2017
Per 31 juli 2017 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 120,4%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 126,1%.
Het pensioenfonds bevindt
zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen.
Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nieuwsbrief juli 2017

20 juli 2017
De nieuwsbrief van juli 2017 staat online! In deze nieuwsbrief informeren wij u onder andere over de ontwikkelingen in het pensioenfondsbestuur, de financiële situatie van het fonds en de pensioenregeling per 1 januari 2018. Onze nieuwsbrief leest u hier.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2017

14 juli 2017
Per 30 juni 2017 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 119,3%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 124,8%.
Het pensioenfonds bevindt
zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen.
Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarverslag 2016
13 juli 2017
Het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds British American Tobacco over het jaar 2016 is hier te downloaden. Het bestuur legt in dit jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten.

In het meerjarenoverzicht op pagina 4 kunt u snel zien hoe de ontwikkelingen in 2016 zijn geweest. Het verslag van het bestuur gaat vervolgens in op de diverse thema's, gevolgd door de bevindingen van het verantwoordingsorgaan en van de visitatiecommissie, waarna in de jaarrekening alle cijfers worden uitgewerkt en toegelicht. Tenslotte vindt u de actuariële- en de accountantsverklaring.

Als u wilt reageren op de inhoud van de jaarrekening dan kunt u dat doen door een e-mail te sturen aan het bestuur van het fonds via pensioenfondsbat@dion.nl. Vanzelfsprekend kunt u ook een brief sturen aan ons postadres.

Het bestuur dankt iedereen die zich in 2016 en voorgaande jaren heeft ingezet voor het fonds.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 31 mei 2017
19 juni 2017
Per 31 mei 2017 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 118,3%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 124,0%.
Het pensioenfonds bevindt
zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen.
Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 30 april 2017
30 mei 2017
Per 30 april bedraagt de beleidsdekkingsgraad 117,6%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 123,3%.
Het pensioenfonds bevindt
zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen.
Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toeslagverlening per 1 januari 2017
21 februari 2017
Per 1 januari 2017 zijn de bruto pensioenuitkeringen van pensioengerechtigden en de pensioenaanspraken van personen die uit dienst zijn met 0,18% verhoogd. De pensioengrondslag van de arbeidsongeschikte deelnemers is met hetzelfde percentage verhoogd. Voor de pensioenaanspraken opgebouwd vóór 1 januari 2015 ontvangen actieve deelnemers dezelfde toeslag als de pensioengerechtigden.

Op de pensioenaanspraken van de actieve deelnemers, opgebouwd vanaf 1 januari 2015, wordt jaarlijks, zolang zij in dienst zijn, per 1 januari een vaste toeslag toegepast. Deze toeslag van 3% wordt door de werkgever betaald. Deze toeslag is in 2016 voor het eerst verleend. Ook per 1 januari 2017 is deze toeslag van 3% weer toegepast.

Meer informatie over de toeslagverlening van het pensioenfonds vindt u in deze nieuwsbrief.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Betaaldata pensioenen
27 januari 2017
In 2017 zal uw pensioen op onderstaande data betaalbaar gesteld worden:

 

woensdag

25 januari 2017

 

 

maandag

   24 juli 2017

 

 

vrijdag

24 februari 2017

 

donderdag

24 augustus 2017

 

 

vrijdag

24 maart 2017

 

vrijdag

22 september 2017

 

 

maandag

24 april 2017

 

dinsdag

24 oktober 2017

 

 

woensdag

24 mei 2017

 

vrijdag

24 november 2017

 

 

vrijdag

23 juni 2017

 

 

woensdag

20 december 2017