BAT-GezinNieuwsberichten

Jaarverslag 2023
19 juni 2024

Het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds British American Tobacco over het jaar 2023 is hier te downloaden. Het bestuur legt in dit jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten.

In het meerjarenoverzicht op pagina 5 kunt u snel zien hoe de ontwikkelingen in 2023 zijn geweest. Het verslag van het bestuur gaat vervolgens in op de diverse thema’s, gevolgd door de bevindingen van het verantwoordingsorgaan en van de visitatiecommissie, waarna in de jaarrekening alle cijfers worden uitgewerkt en toegelicht. Ten slotte vindt u de actuariële- en de controleverklaring.

Als u wilt reageren op de inhoud van de jaarrekening dan kunt u dat doen door een e-mail te sturen aan het bestuur van het fonds via pensioenfondsbat@dion.nl. Vanzelfsprekend kunt u ook een brief sturen aan ons postadres.

Het bestuur dankt iedereen die zich in 2023 heeft ingezet voor het fonds.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Toeslagverlening per 1 januari 2024
20 december 2023

Het bestuur heeft de voorwaardelijke toeslag per 1 januari 2024 op 0,0% vastgesteld. Dit is ondanks dat de van toepassing zijnde prijsindex over de periode van oktober 2022 tot en met oktober 2023 met 1,98% is gedaald.

Het is voor een pensioenfonds namelijk niet toegestaan om een negatieve toeslag ‘toe te kennen’. Ook heeft het bestuur het beleid om negatieve ontwikkelingen in de prijsindex niet te verrekenen met de toeslag in toekomstige jaren. Dit draagt bij aan uw koopkracht.

De bruto pensioenuitkeringen van pensioengerechtigden en de pensioenaanspraken van personen die uit dienst zijn, worden per 1 januari 2024 dus niet verhoogd, maar ook niet verlaagd! Dit geldt ook voor de pensioenaanspraken van actieve deelnemers die vóór 1 januari 2015 zijn opgebouwd.

De verhoging van de pensioengrondslag van de arbeidsongeschikte deelnemers is gelijk aan de toeslagverlening van premievrije pensioenaanspraken en pensioenuitkeringen en wordt daarom ook niet verhoogd (of verlaagd).

De beleidsdekkingsgraad (131,6%) is lager dan de dekkingsgraad die hoort bij de toekomstbestendig indexeren grens  (136,2%). Hierdoor is het wettelijk niet toegestaan om gemiste toeslagen uit het verleden in te halen.

Het pensioenfonds probeert gemiste toeslagen uit het verleden binnen 10 jaar in te halen. Als dat niet binnen de termijn van 10 jaar lukt, vervalt de gemiste toeslag. Per 1 januari 2024 vervalt de gemiste toeslag van 1 januari 2014 van 0,27%.

In onderstaand overzicht worden de gemiste toeslagen in periode 1 januari 2015 tot en met 1 januari 2024 weergegeven:

Toeslag per

Toegekende toeslag

Volledige toeslag

Gemiste toeslag

 

%

%

%

1 januari 2024

0,00

-1,98

0,00

1 januari 2023

14,72

16,93

2,21

1 januari 2022

2,02

3,28

1,26

1 januari 2021

0,00

1,12

1,12

1 januari 2020

0,56

1,73

1,17

1 januari 2019

1,68

1,68

0,00

1 januari 2018

1,34

1,34

0,00

1 januari 2017

0,18

0,36

0,18

1 januari 2016

0,41

0,41

0,00

1 januari 2015

0,52

0,75

0,23

De totale gemiste toeslag vanaf 1 januari 2015 bedraagt 6,17% (optelling van kolom ‘gemiste’ toeslag).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Betaaldata 2024
21 december 2023

In 2024 zal uw pensioen op onderstaande data betaalbaar gesteld worden:

Woensdag 24 januari 2024

Woensdag 24 juli 2024

Vrijdag 23 februari 2024

Vrijdag 23 augustus 2024

Vrijdag 22 maart 2024

Dinsdag 24 september 2024

Woensdag 24april 2024

Donderdag 24 oktober 2024

Vrijdag 24 mei 2024

Vrijdag 22 november 2024

Maandag 24 juni 2024

Donderdag 19 december 2024

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad per 31 oktober 2023
20 november 2023
Per 31 oktober 2023 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 132,1%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 136,0%.

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in een situatie van tekort. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad per 30 september 2023
19 oktober 2023
Per 30 september 2023 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 132,8%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 136,9%.

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in een situatie van tekort. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 31 augustus 2023

20 augustus 2023
Per 31 augustus 2023 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 133,2%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 133,9%.

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in een situatie van tekort. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2023
24 juli 2023
Per 30 juni 2023 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 133,4%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 131,5%.

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in een situatie van tekort. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Jaarverslag 2022
3 juli 2023
Het jaarverslag 2022 is toegevoegd onder Documenten

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad per 31 mei 2023
19 juni 2023
Per 31 mei 2023 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 133,8%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 129,6%.

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in een situatie van tekort. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad per 30 april 2023
26 mei 2023
Per 30 april 2023 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 134,3%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 129,8%.

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in een situatie van tekort. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2023
19 april 2023
Per 31 maart 2023 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 134,5%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 128,3%.

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in een situatie van tekort. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 28 februari 2023

24 maart 2023
Per 28 februari 2023 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 134,5%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 130,2%.

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in een situatie van tekort. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad per 31 januari 2023
20 februari 2023
Per 31 januari 2023 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 133,8%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 126,3%.

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in een situatie van tekort. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad per 31 december 2022
20 januari 2023
Per 31 december 2022 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 133,3%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 126,9%.

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in een situatie van tekort. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Nieuwsbrief december 2022
20 december 2022

De nieuwsbrief van december 2022 staat online!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Betaaldata 2023
20 december 2022

In 2023 zal uw pensioen op onderstaande data betaalbaar gesteld worden:

Dinsdag 24 januari 2023

Maandag 24 juli 2023

Vrijdag 24 februari 2023

Donderdag 24 augustus 2023

Vrijdag 24 maart 2023

Vrijdag 22 september 2023

Maandag 24 april 2023

Dinsdag 24 oktober 2023

Woensdag 24 mei 2023

Vrijdag 24 november 2023

Vrijdag 23  juni 2023

Donderdag 21 december 2023

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad per 30 november 2022
19 december 2022
Per 30 november 2022 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 132,7%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 141,7%.

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in een situatie van tekort. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Toeslagverlening per 1 januari 2023
14 december 2022

Per 1 januari 2023 zullen de bruto pensioenuitkeringen van pensioengerechtigden en de pensioenaanspraken van personen die uit dienst zijn, met 14,72% worden verhoogd. De pensioengrondslag van de arbeidsongeschikte deelnemers en de pensioenaanspraken opgebouwd door actieve deelnemers vóór 1 januari 2015 zullen met hetzelfde percentage worden verhoogd.

Dit percentage is lager dan de stijging van de relevante prijsindex 'CPI Alle huishoudens afgeleid' (16,93%). Dit komt omdat de beleidsdekkingsgraad (132,7%) lager is dan de dekkingsgraad die hoort bij de toekomstbestendig indexeren grens (136,8%). Wanneer dat het geval is, is het wettelijk ook niet toegestaan om gemiste toeslagen uit het verleden in te halen.

Het pensioenfonds probeert gemiste toeslagen uit het verleden binnen 10 jaar in te halen. Als dat niet binnen de termijn van 10 jaar lukt, vervalt de gemiste toeslag. Per 1 januari 2023 vervalt de gemiste toeslag van 1 januari 2013 van 1,39%.

In onderstaand overzicht worden de gemiste toeslagen in periode 1 januari 2014 tot en met 1 januari 2023 weergegeven:

Toeslag per Toegekende toeslag %  Volledige toeslag % Gemiste toeslag % 
1 januari 2023  14,72 16,93  2,21
1 januari 2022 2.02   3,28  1,26
1 januari 2021  0,00  1,12  1,12
1 januari 2020  0,56  1,73  1,17
1 januari 2019  1,68  1,68  0,00
1 januari 2018  1,34  1,34  0,00
1 januari 2017  0,18  0,36  0,18
1 januari 2016  0,41  0,41  0,00
1 januari 2015  0,52  0,75  0,23
1 januari 2014  0,63  0,90  0,27

De totale gemiste toeslag vanaf 1 januari 2014 bedraagt 6,44% (optelling van kolom ‘Gemiste toeslag’).

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 31 oktober 2022

18 november 2022
Per 31 oktober 2022 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 130,8%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 144,6%.

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in een situatie van tekort. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zijn de versoepelde regels voor toeslagverlening ook op ons van toepassing?

8 november 2022
Per 1 januari 2022 heeft het pensioenfonds een toeslag kunnen verlenen van 2,02%. De maatstaf (CPI alle huishoudens afgeleid) bedroeg 3,28%, dus het pensioenfonds heeft een groot gedeelte daarvan kunnen geven.

In verschillende media heeft u mogelijk gelezen of gehoord dat een aantal pensioenfondsen voor het eerst sinds lange tijd weer toeslagen heeft kunnen verlenen, omdat hun financiële positie is verbeterd maar ook omdat de regels voor toeslagverlening onder voorwaarden zijn versoepeld. Uit andere berichten blijkt dat de hoogte van toeslagverlening tussen pensioenfondsen flink varieert.

De reguliere regels voor toeslagverlening zijn niet gewijzigd. Alleen pensioenfondsen waarbij de intentie bestaat om alle opgebouwde pensioenen en ingegane pensioenuitkeringen in te brengen in het nieuwe pensioenstelsel, mogen al een beetje vooruit lopen op dat nieuwe stelsel. In dat nieuwe pensioenstelsel kunnen pensioenen stijgen of dalen door winsten of verliezen op de beleggingen en hoeven de pensioenfondsen geen grote reserves meer aan te houden. Door nu al minder rekening te houden met die reserves, kunnen de pensioenfondsen eerder of meer toeslag verlenen. De sociale partners (werkgever en werknemers) en ons pensioenfonds weten nog niet of de opgebouwde pensioenen en uitkeringen worden ingebracht in het nieuwe pensioenstelsel. Daarom is er voor ons pensioenfonds niets gewijzigd voor toeslagverlening.

Dat het ene pensioenfonds meer toeslag verleent dat het andere pensioenfonds kan meerdere redenen hebben. Ten eerste kan het aan de financiële positie liggen. Hoe hoger de beleidsdekkingsgraad  van een pensioenfonds is, des te meer van de maatstaf voor toeslagverlening kan worden gegeven (maximaal de volledige maatstaf). Ons pensioenfonds heeft per 1 januari 2022 iets meer dan 60% van de maatstaf kunnen geven. Ten tweede is de maatstaf zelf van belang voor de hoogte van toeslagverlening. Zo volgt de ene maatstaf de stijging van de lonen en volgt de andere maatstaf de stijging van prijzen. Stijgen lonen meer dan prijzen, dan is de maatstaf voor lonen hoger. Daarnaast wordt de hoogte van de maatstaf bepaald door de periode waarop de maatstaf betrekking heeft. Zo zijn prijsstijgingen in de periode van januari tot en met januari van het volgende jaar niet gelijk aan prijsstijgingen van oktober tot en met oktober van het volgende jaar. Vorig jaar zijn de prijzen vooral in het laatste gedeelte van het jaar gestegen. Omdat de maatstaf bij ons pensioenfonds uitgaat van oktober tot en met oktober is wel iets van deze prijsstijgingen meegenomen, maar nog niet alles van 2021. Dit jaar wordt wel met het laatste deel van 2021 rekening gehouden en ook de stijgingen in 2022 tot en met oktober. Wij kunnen nog niet voorspellen hoeveel wij van de maatstaf aan toeslag kunnen verlenen, maar tot nu toe ziet het er goed uit. Wij zullen u op de gebruikelijke wijze informeren over de toeslagverlening per 1 januari 2023. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad per 30 september 2022
20 oktober 2022
Per 30 september 2022 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 128,8%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 141,5%.

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in een situatie van tekort. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad per 31 augustus 2022
19 september 2022
Per 31 augustus 2022 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 127,0%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 139,4%.

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in een situatie van tekort. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad per 31 juli 2022

19 augustus 2022
Per 31 juli 2022 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 125,3%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 131,5%.

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in een situatie van tekort. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarverslag 2021
27 juni 2022
Het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds British American Tobacco over het jaar 2021 is hier te downloaden. Het bestuur legt in dit jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten.

In het meerjarenoverzicht op pagina 5 kunt u snel zien hoe de ontwikkelingen in 2021 zijn geweest. Het verslag van het bestuur gaat vervolgens in op de diverse thema’s, gevolgd door de bevindingen van het verantwoordingsorgaan en van de visitatiecommissie, waarna in de jaarrekening alle cijfers worden uitgewerkt en toegelicht. Ten slotte vindt u de actuariële- en de controleverklaring. Als u wilt reageren op de inhoud van de jaarrekening dan kunt u dat doen door een e-mail te sturen aan het bestuur van het fonds via pensioenfondsbat@dion.nl. Vanzelfsprekend kunt u ook een brief sturen aan ons postadres.

Het bestuur dankt iedereen die zich in 2021 heeft ingezet voor het fonds.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2022
19 juli 2022
Per 30 juni 2022 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 124,4%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 136,2%.

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in een situatie van tekort. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad per 30 mei 2022
20 juni 2022
Per 31 mei 2022 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 122,8%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 135,0%.

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in een situatie van tekort. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad per 30 april 2022
18 mei 2022
Per 30 april 2022 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 121,5%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 132,6%.

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in een situatie van tekort. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2022

20 april 2022
Per 31 maart 2022 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 120,4%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 127,9%.

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in een situatie van tekort. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 28 februari 2022

29 maart 2022
Per 28 februari 2022 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 119,5%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 122,5%.

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in een situatie van tekort. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad per 31 januari 2022
21 februari 2022
Per 31 januari 2022 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 118,9%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 119,6%.

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in een situatie van tekort. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad per 31 december 2021
20 januari 2022
Per 31 december 2021 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 118,2%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 120,5%.

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in een situatie van tekort. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toeslagverlening per 1 januari 2022
15 december 2021
Per 1 januari 2022 zullen de bruto pensioenuitkeringen van pensioengerechtigden en de pensioenaanspraken van personen die uit dienst zijn, met 2,02% worden verhoogd. De pensioengrondslag van de arbeidsongeschikte deelnemers zal met hetzelfde percentage worden verhoogd. Voor de pensioenaanspraken opgebouwd vóór 1 januari 2015 ontvangen actieve deelnemers dezelfde toeslag als de pensioengerechtigden.

De financiële positie van het fonds is zodanig, dat niet de volledige toeslag kan worden verleend. De relevante index 'CPI Alle huishoudens afgeleid' is namelijk met 3,28% gestegen. De niet verleende toeslag van 1,26% zal als gemiste toeslag worden geadministreerd.

Op de pensioenaanspraken van de actieve deelnemers, opgebouwd vanaf 1 januari 2015, wordt jaarlijks, zolang zij in dienst zijn, per 1 januari een vaste toeslag toegepast. Deze toeslag van 3% wordt door de werkgever betaald. Per 1 januari 2022 zal deze toeslag van 3% weer worden toegepast. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad per 30 november 2021
15 december 2021
Per 30 november 2021 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 117,4%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 118,9%.

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in een situatie van tekort. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Betaaldata 2022
13 december 2021

Maandag 24 januari 2022

Vrijdag 22 juli 2022

Donderdag 24 februari 2022

Woensdag 24 augustus 2022

Donderdag 24 maart 2022

Vrijdag 23 september 2022

Vrijdag 22 april 2022

Maandag 24 oktober 2022

Dinsdag 24 mei 2022

Donderdag 24 november 2022

Vrijdag 24 juni 2022

Woensdag 21 december 2022

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad per 31 oktober 2021
22 november 2021
Per 31 oktober 2021 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 116,7%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 120,5%.

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in een situatie van tekort. Het herstelplan is daarom niet meer van toepassing. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad per 30 september 2021
18 oktober 2021
Per 30 september 2021 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 115,6%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 120,0%.

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in een situatie van tekort. Het herstelplan is daarom niet meer van toepassing. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad per 31 augustus 2021
22 september 2021
Per 31 augustus 2021 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 114,6%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 118,9%.

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in een situatie van tekort. Het herstelplan is daarom niet meer van toepassing. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad per 31 juli 2021
23 augustus 2021
Per 31 juli 2021 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 113,7%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 117,3%.

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in een situatie van tekort. Het herstelplan is daarom niet meer van toepassing. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2021
19 juli 2021
Per 30 juni 2021 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 112,7%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 119,7%.

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in een situatie van tekort. Het herstelplan is daarom niet meer van toepassing. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarverslag 2020
23 juni 2021
Het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds British American Tobacco over het jaar 2020 is hier te downloaden. Het bestuur legt in dit jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten.

In het meerjarenoverzicht op pagina 5 kunt u snel zien hoe de ontwikkelingen in 2020 zijn geweest. Het verslag van het bestuur gaat vervolgens in op de diverse thema’s, gevolgd door de bevindingen van het verantwoordingsorgaan en van de visitatiecommissie, waarna in de jaarrekening alle cijfers worden uitgewerkt en toegelicht. Ten slotte vindt u de actuariële- en de controleverklaring.

Als u wilt reageren op de inhoud van de jaarrekening dan kunt u dat doen door een e-mail te sturen aan het bestuur van het fonds via pensioenfondsbat@dion.nl. Vanzelfsprekend kunt u ook een brief sturen aan ons postadres.

Het bestuur dankt iedereen die zich in 2020 heeft ingezet voor het fonds.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad  per 31 mei 2021
16 juni 2021
Per 31 mei 2021 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 111,5%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 119,5%. 

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel wel in een situatie van tekort en heeft eind juni 2020 een herstelplan bij De Nederlandsche Bank ingediend. Het ingediende herstelplan (looptijd van 10 jaar) laat zien dat het pensioenfonds door beleggingsrendementen uit dit beperkte tekort zal groeien. De Nederlandsche Bank heeft het herstelplan goedgekeurd. Het herstelplan laat zien dat het pensioenfonds op eigen kracht weer voldoende buffervermogen kan opbouwen. Het is daarom niet noodzakelijk dat extra maatregelen worden genomen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad  per 30 april 2021
19 mei 2021
Per 30 april 2021 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 110,3%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 119,6%. 

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel wel in een situatie van tekort en heeft eind juni 2020 een herstelplan bij De Nederlandsche Bank ingediend. Het ingediende herstelplan (looptijd van 10 jaar) laat zien dat het pensioenfonds door beleggingsrendementen uit dit beperkte tekort zal groeien. De Nederlandsche Bank heeft het herstelplan goedgekeurd. Het herstelplan laat zien dat het pensioenfonds op eigen kracht weer voldoende buffervermogen kan opbouwen. Het is daarom niet noodzakelijk dat extra maatregelen worden genomen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad  per 31 maart 2021
22 april 2021
Per 31 maart 2021 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 109,0%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 117,5%. 
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel wel in een situatie van tekort en heeft eind juni 2020 een herstelplan bij De Nederlandsche Bank ingediend. Het ingediende herstelplan (looptijd van 10 jaar) laat zien dat het pensioenfonds door beleggingsrendementen uit dit beperkte tekort zal groeien. De Nederlandsche Bank heeft het herstelplan goedgekeurd. Het herstelplan laat zien dat het pensioenfonds op eigen kracht weer voldoende buffervermogen kan opbouwen. Het is daarom niet noodzakelijk dat extra maatregelen worden genomen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad  per 28 februari 2021
17 maart 2021
Per 28 februari 2021 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 107,8%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 115,0%. 

Het pensioenfonds bevindt zich momenteel wel in een situatie van tekort en heeft eind juni 2020 een herstelplan bij De Nederlandsche Bank ingediend. Het ingediende herstelplan (looptijd van 10 jaar) laat zien dat het pensioenfonds door beleggingsrendementen uit dit beperkte tekort zal groeien. De Nederlandsche Bank heeft het herstelplan goedgekeurd. Het herstelplan laat zien dat het pensioenfonds op eigen kracht weer voldoende buffervermogen kan opbouwen. Het is daarom niet noodzakelijk dat extra maatregelen worden genomen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad  per 31 januari 2021
22 februari 2021
Per 31 januari 2021 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 107,0%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 113,3%. 
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel wel in een situatie van tekort en heeft eind juni 2020 een herstelplan bij De Nederlandsche Bank ingediend. Het ingediende herstelplan (looptijd van 10 jaar) laat zien dat het pensioenfonds door beleggingsrendementen uit dit beperkte tekort zal groeien. De Nederlandsche Bank heeft het herstelplan goedgekeurd. Het herstelplan laat zien dat het pensioenfonds op eigen kracht weer voldoende buffervermogen kan opbouwen. Het is daarom niet noodzakelijk dat extra maatregelen worden genomen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beleidsdekkingsgraad 
 per 31 december 2020
1 februari 2021
Per 31 december 2020 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 106,9%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 110,7%. 
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel wel in een situatie van tekort en heeft eind juni 2020 een herstelplan bij De Nederlandsche Bank ingediend. Het ingediende herstelplan (looptijd van 10 jaar) laat zien dat het pensioenfonds door beleggingsrendementen uit dit beperkte tekort zal groeien. De Nederlandsche Bank heeft het herstelplan goedgekeurd. Het herstelplan laat zien dat het pensioenfonds op eigen kracht weer voldoende buffervermogen kan opbouwen. Het is daarom niet noodzakelijk dat extra maatregelen worden genomen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toeslagverlening per 1 januari 2021

21 december 2020
Per 1 januari 2021 zullen de bruto pensioenuitkeringen van pensioengerechtigden en de pensioenaanspraken van personen die uit dienst zijn, niet worden verhoogd. De pensioengrondslag van de arbeidsongeschikte deelnemers worden ook niet verhoogd.  De actieve deelnemers ontvangen op de pensioenaanspraken opgebouwd vóór 1 januari 2015 geen toeslag.De financiële positie van het fonds is zodanig, dat er geen toeslag kan worden verleend. De relevante prijsindex 'CPI Alle huishoudens afgeleid' is met 1,12% gestegen. Deze niet verleende toeslag van 1,12% zal als gemiste toeslag worden geadministreerd.   

Op de pensioenaanspraken van de actieve deelnemers, opgebouwd vanaf 1 januari 2015, wordt jaarlijks, zolang zij in dienst zijn, per 1 januari een vaste toeslag toegepast. Deze toeslag van 3% wordt door de werkgever betaald. Per 1 januari 2021 zal deze toeslag van 3% wel worden toegepast.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Betaaldata 2021
21 december 2020

Vrijdag 22 januari 2021

Vrijdag 23 juli 2021

Woensdag 24 februari 2021

Dinsdag 24 augustus 2021

Woensdag 24 maart 2021

Vrijdag 24 september 2021

Vrijdag 23 april 2021

Vrijdag 22 oktober 2021

Maandag 24 mei 2021

Woensdag 24 november 2021

Donderdag 24 juni 2021

Dinsdag 21 december 2021

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pensioenbetalingen en het Coronavirus
13 maart 2020
Stichting Pensioenfonds British American Tobacco en de uitvoerder (Dion Pensioen Services) hebben de processen rond de pensioenbetalingen zorgvuldig bekeken om zich er van te vergewissen dat cruciale werkzaamheden, zoals het uitbetalen van de pensioenen, niet in het geding komen mocht door het Coronavirus de beschikbaarheid van personeel worden bedreigd. Wij hebben bevestigd dat verschillende maatregelen beschikbaar zijn om dergelijke werkzaamheden ook vanuit huis te kunnen uitvoeren.

Het pensioenfonds is van mening dat deze maatregelen vooralsnog voldoende zijn, maar zal het verloop nauwkeurig blijven monitoren en u zo nodig verder informeren.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad  per 30 november 2020
16 december 2020
Per 30 november 2020 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 107,1%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 110,2%. 
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel wel in een situatie van tekort en heeft eind juni 2020 een herstelplan bij De Nederlandsche Bank ingediend. Het ingediende herstelplan (looptijd van 10 jaar) laat zien dat het pensioenfonds door beleggingsrendementen uit dit beperkte tekort zal groeien. De Nederlandsche Bank heeft het herstelplan goedgekeurd. Het herstelplan laat zien dat het pensioenfonds op eigen kracht weer voldoende buffervermogen kan opbouwen. Het is daarom niet noodzakelijk dat extra maatregelen worden genomen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad  per 30 oktober 2020
24 november 2020
Per 30 oktober 2020 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 107,2%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 107,0%. 
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel wel in een situatie van tekort en heeft eind juni 2020 een herstelplan bij De Nederlandsche Bank ingediend. Het ingediende herstelplan (looptijd van 10 jaar) laat zien dat het pensioenfonds door beleggingsrendementen uit dit beperkte tekort zal groeien. De Nederlandsche Bank heeft het herstelplan goedgekeurd. Het herstelplan laat zien dat het pensioenfonds op eigen kracht weer voldoende buffervermogen kan opbouwen. Het is daarom niet noodzakelijk dat extra maatregelen worden genomen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad  per 30 september 2020
20 oktober 2020
Per 30 september 2020 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 107,4%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 108,3%. 
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel wel in een situatie van tekort en heeft eind juni 2020 een herstelplan bij De Nederlandsche Bank ingediend. Het ingediende herstelplan (looptijd van 10 jaar) laat zien dat het pensioenfonds door beleggingsrendementen uit dit beperkte tekort zal groeien. De Nederlandsche Bank heeft het herstelplan goedgekeurd. Het herstelplan laat zien dat het pensioenfonds op eigen kracht weer voldoende buffervermogen kan opbouwen. Het is daarom niet noodzakelijk dat extra maatregelen worden genomen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een nieuw onderdeel op uw pensioenoverzicht: Wat als het mee- of tegenzit?
29 september 2020
Op het (Uniform) Pensioenoverzicht en ook op de website www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u dit jaar voor het eerst een inschatting van uw pensioen als er in de toekomst financiële meevallers of tegenvallers zijn. Deze inschattingen zijn gebaseerd op voorgeschreven rekenregels en geven een redelijk inzicht omtrent de mogelijke uitkomst. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad  per 31 augustus 2020
17 september 2020
Per 31 augustus 2020 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 107,4%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 108,3%. 
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel wel in een situatie van tekort en heeft eind juni 2020 een herstelplan bij De Nederlandsche Bank ingediend. Het ingediende herstelplan (looptijd van 10 jaar) laat zien dat het pensioenfonds door beleggingsrendementen uit dit beperkte tekort zal groeien. De Nederlandsche Bank heeft het herstelplan goedgekeurd. Het herstelplan laat zien dat het pensioenfonds op eigen kracht weer voldoende buffervermogen kan opbouwen. Het is daarom niet noodzakelijk dat extra maatregelen worden genomen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad  per 31 juli 2020
19 augustus 2020
Per 31 juli 2020 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 107,1%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 105,6%. 
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel wel in een situatie van tekort en heeft eind juni 2020 een herstelplan bij De Nederlandsche Bank ingediend. Het ingediende herstelplan (looptijd van 10 jaar) laat zien dat het pensioenfonds door beleggingsrendementen uit dit beperkte tekort zal groeien. De Nederlandsche Bank moet het herstelplan nog goedkeuren. Er wordt thans niet verwacht dat de pensioenen vanaf volgend jaar gekort moeten gaan worden. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad  per 30 juni 2020
23 juli 2020
Per 30 juni 2020 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 107,6%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 105,3%. 
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel wel in een situatie van tekort en heeft eind juni 2020 een herstelpl
an bij De Nederlandsche Bank ingediend.Het ingediende herstelplan (looptijd van 10 jaar) laat zien dat het pensioenfonds door beleggingsrendementen uit dit beperkte tekort zal groeien. De Nederlandsche Bank moet het herstelplan nog goedkeuren. Er wordt thans niet verwacht dat de pensioenen vanaf volgend jaar gekort moeten gaan worden. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad  per 31 mei 2020
19 juni 2020
Per 31 mei 2020 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 108,1%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 105,1%. 
Het pensioenfonds bevindt zich sinds 31 maart 2020 in de situatie van tekort en dient voor 30 juni 2020 een herstelplan bij De Nederlandsche Bank in te dienen. Naar verwachting zal het herstelplan (looptijd van 10 jaar) laten zien dat het pensioenfonds door beleggingsrendementen uit dit beperkte tekort zal groeien. Er wordt thans niet verwacht dat de pensioenen vanaf volgend jaar gekort moeten gaan worden. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarverslag 2019
17 juni 2020
Het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds British American Tobacco over het jaar 2019 is hier te downloaden. Het bestuur legt in dit jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten.

In het meerjarenoverzicht op pagina 5 kunt u snel zien hoe de ontwikkelingen in 2019 zijn geweest. Het verslag van het bestuur gaat vervolgens in op de diverse thema’s, gevolgd door de bevindingen van het verantwoordingsorgaan en van de visitatiecommissie, waarna in de jaarrekening alle cijfers worden uitgewerkt en toegelicht. Ten slotte vindt u de actuariële- en de controleverklaring.

Als u wilt reageren op de inhoud van de jaarrekening dan kunt u dat doen door een e-mail te sturen aan het bestuur van het fonds via pensioenfondsbat@dion.nl. Vanzelfsprekend kunt u ook een brief sturen aan ons postadres.

Het bestuur dankt iedereen die zich in 2019 heeft ingezet voor het fonds.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad  per 30 april 2020
29 mei 2020
Per 30 april 2020 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 108,8%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 103,8%. 
Het pensioenfonds bevindt zich sinds 31 maart 2020 in de situatie van tekort en dient voor 30 juni 2020 een herstelplan bij De Nederlandsche Bank in te dienen. Naar verwachting zal het herstelplan (looptijd van 10 jaar) laten zien dat het pensioenfonds door beleggingsrendementen uit dit beperkte tekort zal groeien. Er wordt thans niet verwacht dat de pensioenen vanaf volgend jaar gekort moeten gaan worden. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beleidsdekkingsgraad  per 31 maart 2020
22 april 2020
Per 31 maart 2020 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 110,0%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 103,0%. 
Het pensioenfonds bevindt zich sinds 31 maart 2020 in de situatie van tekort en dient voor 30 juni 2020 een herstelplan bij De Nederlandsche Bank in te dienen. Naar verwachting zal het herstelplan (looptijd van 10 jaar) laten zien dat het pensioenfonds door beleggingsrendementen uit dit beperkte tekort zal groeien. Er wordt thans niet verwacht dat de pensioenen vanaf volgend jaar gekort moeten gaan worden. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beleidsdekkingsgraad  per 29 februari 2020
30 maart 2020
Per 29 februari 2020 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 111,1%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 105,6%. 
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad  per 31 januari 2020
24 februari 2020
Per 31 januari 2020 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 112,2%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 109,9%. 
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beleidsdekkingsgraad  per 31 december 2019

24 januari 2020
Per 31 december 2019 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 112,9%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 113,4%.  Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Betaaldata 2020

19 december 2019
In 2020 zal uw pensioen op onderstaande data beschikbaar worden gesteld:

Vrijdag 24 januari 2020 Vrijdag 24 juli 2020
Maandag 24 februari 2020 Maandag 24 augustus 2020
Dinsdag 24 maart 2020 Donderdag 24 september 2020
Vrijdag 24 april 2020 Vrijdag 23 oktober 2020
Vrijdag 22 mei 2020 Dinsdag 24 november 2020
Woensdag 24 juni 2020 Maandag 21 december 2020

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Toeslagverlening per 1 januari 2020
19 december 2019

Per 1 januari 2020 zullen de bruto pensioenuitkeringen van pensioengerechtigden en de pensioenaanspraken van personen die uit dienst zijn, met 0,56% worden verhoogd. De pensioengrondslag van de arbeidsongeschikte deelnemers zal met hetzelfde percentage worden verhoogd. Voor de pensioenaanspraken opgebouwd vóór 1 januari 2015 ontvangen actieve deelnemers dezelfde toeslag als de pensioengerechtigden.

De financiële positie van het fonds is zodanig, dat niet de volledige toeslag kan worden verleend. De relevante index 'CPI Alle huishoudens afgeleid' is namelijk met 1,73% gestegen. De niet verleende toeslag van 1,17% zal als gemiste toeslag worden geadministreerd.   

Op de pensioenaanspraken van de actieve deelnemers, opgebouwd vanaf 1 januari 2015, wordt jaarlijks, zolang zij in dienst zijn, per 1 januari een vaste toeslag toegepast. Deze toeslag van 3% wordt door de werkgever betaald. Per 1 januari 2020 zal deze toeslag van 3% weer worden toegepast.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beleidsdekkingsgraad per 30 november 2019
19 december 2019

Per 30 november 2019 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 113,2%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 110,8%.  Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beleidsdekkingsgraad per 31 oktober 2019
26 november 2019

Per 31 oktober 2019 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 114,2%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 110,0%. 
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beleidsdekkingsgraad per 30 september 2019
18 oktober 2019

Per 30 september 2019 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 115,3%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 107,5%. 
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beleidsdekkingsgraad per 31 augustus 2019
20 september 2019

Per 31 augustus 2019 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 116,9%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 105,4%. 
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beleidsdekkingsgraad per 31 juli 2019
20 augustus 2019

Per 31 juli 2019 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 118,4%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 110,7%. 
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u
 hier
. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2019
2 augustus 2019

Per 30 juni 2019 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 119,6%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 112,5%. 
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jaarverslag 2018
14 juni 2019

Het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds British American Tobacco over het jaar 2018 is hier te downloaden. Het bestuur legt in dit jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten.

In het meerjarenoverzicht op pagina 5 kunt u snel zien hoe de ontwikkelingen in 2018 zijn geweest. Het verslag van het bestuur gaat vervolgens in op de diverse thema's, gevolgd door de bevindingen van het verantwoordingsorgaan en van de visitatiecommisie, waarna in de jaarrekening alle cijfers worden uitgewerkt en toegelicht. Ten slotte vindt u de actuariële- en de accountantsverklaring.

Als u wilt reageren op de inhoud van de jaarrekening dan kunt u dat doen door een e-mail te sturen aan het bestuur van het fonds via pensioenfondsbat@dion.nl. Vanzelfsprekend kunt u ook een brief sturen aan ons postadres.

Het bestuur dankt iedereen die zich in 2018 en voorgaande jaren heeft ingezet voor het fonds. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 31 mei 2019
14 juni 2019

Per 31 mei 2019 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 120,4%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 113,4%. 
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad per 30 april 2019
24 mei 2019

Per 30 april 2019 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 121,3%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 117,7%. 
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op 
te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2019
18 april 2019

Per 31 maart 2019 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 121,9%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 116,4%. 
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op
te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 28 februari 2019
18 april 2019

Per 28 februari 2019 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 122,5%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 119,0%. 
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op
te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

-
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 31 januari 2019
28 februari 2019
Per 31 januari 2019 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 123,1%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 117,6%. 
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op
te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toeslagverlening per 1 januari 2019
23 januari 2019
Per 1 januari 2019 zijn de bruto pensioenuitkeringen van pensioengerechtigden en de pensioenaanspraken van personen die uit dienst zijn met 1,68% verhoogd. De pensioengrondslag van de arbeidsongeschikte deelnemers is met hetzelfde percentage verhoogd. Voor de pensioenaanspraken opgebouwd vóór 1 januari 2015 ontvangen actieve deelnemers dezelfde toeslag als de pensioengerechtigden.

De financiële positie van het fonds is zodanig, dat een gedeelte van de oudste gemiste toeslag kan worden ingehaald. Alleen de pensioenaanspraken en pensioenrechten die de toeslag per 1 januari 2009 hebben gemist, zullen per 1 januari 0,45% bovenop de voorwaardelijke toeslag ontvangen.  De resterende achterstand van 1 januari 2009 zal, volgens het geldende toeslagbeleid, komen te vervallen.

Op de pensioenaanspraken van de actieve deelnemers, opgebouwd vanaf 1 januari 2015, wordt jaarlijks, zolang zij in dienst zijn, per 1 januari een vaste toeslag toegepast. Deze toeslag van 3% wordt door de werkgever betaald. Per 1 januari 2019 is deze toeslag van 3% weer toegepast.”

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 31 december 2018
23 januari 2019
Per 31 december 2018 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 123,9%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 117,0%. 
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op
te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

-
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Betaaldata 2019
18 januari 2019
In 2019 zal uw pensioen op onderstaande data beschikbaar worden gesteld:

Donderdag 24 januari 2019 Woensdag 24 juli 2019
Vrijdag 22 februari 2019 Vrijdag 23 augustus 2019
Vrijdag 22 maart 2019 Dinsdag 24 september 2019
Woensdag 24 april 2019 Donderdag 24 oktober 2019
Vrijdag 24 mei 2019 Vrijdag 22 november 2019
Maandag 24 juni 2019 Vrijdag 20 december 2019--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad per 30 november 2018
20 december 2018
Per 30 november 2018 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 124,6%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 123,1%. 
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op
te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 31 oktober 2018
21 november 2018
Per 31 oktober 2018 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 124,8%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 123,3%. 
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op
te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 30 september 2018
24 oktober 2018
Per 30 september 2018 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 125,0%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 126,2%. 
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op
te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 31 augustus 2018
21 september 2018
Per 31 augustus bedraagt de beleidsdekkingsgraad 125,0%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 124,1%. 
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op
te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 31 juli 2018

21 augustus 2018
Per 31 juli bedraagt de beleidsdekkingsgraad 125,0%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 124,6%. 
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op
te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2018
23 juli 2018

Per 30 juni bedraagt de beleidsdekkingsgraad 125,2%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 122,9%. 
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u 
hier.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarverslag 2017
21 juni 2018

Het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds British American Tobacco over het jaar 2017 is hier te downloaden. Het bestuur legt in dit jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten.

In het meerjarenoverzicht op pagina 5 kunt u snel zien hoe de ontwikkelingen in 2017 zijn geweest. Het bestuursverslag gaat in op de diverse thema's, gevolg door de bevindingen van het verantwoordingsorgaan en van de visitatiecommissie, waarna in de jaarrekening alle cijfers worden uitgewerkt en toegelicht. Tenslotte vindt u de actuariële- en de accountantsverklaring.

Als u wilt reageren op de inhoud van de jaarrekening dan kunt u dat doen door een e-mail te sturen aan het bestuur van het fonds via pensioenfondsbat@dion.nl. Vanzelfsprekend kunt u ook een brief sturen aan ons postadres.

Het bestuur dankt iedereen die zich in 2017 en voorgaande jaren heeft ingezet voor het fonds.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 31 mei 2018
21 juni 2018

Per 31 mei bedraagt de beleidsdekkingsgraad 125,3%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 123,7%.
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u
hier.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ingang AVG per 25 mei 2018
24 mei 2018

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dit is een vernieuwde privacywet van de Europese Unie. De wet was aan vernieuwing toe, omdat de technologische mogelijkheden en het (online) dataverkeer enorm zijn toegenomen en in oude wetgeving daar geen rekening mee werd gehouden. Het doel van de vernieuwde wet is het optimaal waarborgen van de privacy van persoonsgegevens. Dus ook die van u!De AVG geldt voor alle organisaties die werken met bestanden met daarin persoonsgegevens. Dit geldt dus ook voor ons fonds en voor onze administrateur Dion Pensioen Services. Vanzelfsprekend geldt het ook voor andere partijen waar de bewerking van uw gegevens door ons of door Dion is uitbesteed.Wij kunnen ons werk niet goed doen zonder het verzamelen en verwerken van uw persoonsgegevens. Hoe moeten wij anders uw opgebouwde pensioen administreren of uw pensioen uitkeren? Wij verzamelen echter uitsluitend die persoonsgegevens die wij daarvoor nodig hebben.Wij vonden het altijd al belangrijk om op een zorgvuldige en veilige manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Het beschermen van uw persoonsgegevens heeft voortdurend onze aandacht.

Vanaf 25 mei 2018 moeten wij kunnen aantonen dat wij ook zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens. Dat is onze verantwoordingsplicht. Wij zijn dan niet alleen aanspreekbaar op het correct omgaan met privacygegevens, maar wij moeten hier ook bewijs van kunnen overleggen.Wat mag u van ons verwachten?

  • Wij doen er als fonds alles aan om structureel te voldoen aan algemene eisen met betrekking tot IT beveiliging.
  • Wij hebben een procedure voor het melden van datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens en voor het indien nodig informeren van betrokkenen.
  • Wij hebben procedures om ervoor te zorgen dat wij kunnen voldoen aan verzoeken van personen over het uitoefenen van hun rechten op grond van de wetgeving, zoals het recht van inzage in en rectificatie van of het wissen van gegevens, en het recht van bezwaar tegen de verwerking.
  • Wij houden een verwerkingsregister bij van onze activiteiten waarbij persoonsgegevens worden verwerkt, waardoor wij weten door middel van welke systemen wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en delen.
  • Wij sluiten overeenkomsten met derden (verwerkers) met wie wij zaken doen, waarbij wij passende contractuele bepalingen hanteren met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens. Hiermee voldoen we aan alle wettelijke vereisten.
  • Wij hebben een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze functionaris ziet erop toe dat de verwerking van uw persoonsgegevens in overeenstemming is met de geldende wetgeving en de gedragsregels.
  • In onze privacyverklaring zorgen wij voor transparantie over onze verwerkingsactiviteiten.

Meer details? Lees de privacyverklaring op onze website! Hierin staan ook de contactgegevens van Dion Pensioen Services en de Functionaris Gegevensbescherming mocht u vragen hebben over de privacy van uw persoonsgegevens.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Beleidsdekkingsgraad per 30 april 2018
22 mei 2018

Per 30 april bedraagt de beleidsdekkingsgraad 125,3%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 124,5%.
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u
hier.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 31 maart 2018
19 april 2018

Per 31 maart 2018 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 125,2%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 123,6%.
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u
hier.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 28 februari 2018
19 maart 2018

Per 28 februari 2018 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 125,2%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 126,6%.
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u
hier.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 31 januari 2018
20 februari 2018

Per 31 januari 2018 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 124,7%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 127,6%.
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u
hier.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Toeslagverlening per 1 januari 2018
24 januari 2018
Per 1 januari 2018 zijn de bruto pensioenuitkeringen van pensioengerechtigden en de pensioenaanspraken van personen die uit dienst zijn met 1,34% verhoogd. De pensioengrondslag van de arbeidsongeschikte deelnemers is met hetzelfde percentage verhoogd. Voor de pensioenaanspraken opgebouwd vóór 1 januari 2015 ontvangen actieve deelnemers dezelfde toeslag als de pensioengerechtigden.

De financiële positie van het fonds is zodanig, dat een gedeelte van de oudste gemiste toeslag kan worden ingehaald. Alleen de pensioenaanspraken en pensioenrechten die de toeslag per 1 januari 2009 hebben gemist, zullen per 1 januari 0,15% bovenop de voorwaardelijke toeslag ontvangen.

Op de pensioenaanspraken van de actieve deelnemers, opgebouwd vanaf 1 januari 2015, wordt jaarlijks, zolang zij in dienst zijn, per 1 januari een vaste toeslag toegepast. Deze toeslag van 3% wordt door de werkgever betaald. Deze toeslag is in 2016 voor het eerst verleend. Ook per
1 januari 2018 is deze toeslag van 3% weer toegepast.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 31 december 2017
24 januari 2018
Per 31 december 2017 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 124,3%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 124,5%.
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Betaaldata 2018
3 januari 2018
In 2018 zal uw pensioen op onderstaande data beschikbaar worden gesteld:

woensdag 24 januari 2018

dinsdag 24 juli 2018

vrijdag 23 februari 2018

vrijdag 24 augustus 2018

vrijdag 23 maart 2018

maandag 24 september 2018

dinsdag 24 april 2018

woensdag 24 oktober 2018

donderdag 24 mei 2018

vrijdag 23 november 2018

vrijdag 22 juni 2018

donderdag 20 december 2018

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad per 30 november 2017
22 december 2017
Per 30 november 2017 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 123,9%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 126,0%.
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 31 oktober 2017
23 november 2017
Per 31 oktober 2017 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 123,3%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 125,9%.
Het pensioenfonds bevindt zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen. Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Wijziging bestuur en statuten
De afgelopen jaren hebben een aantal externe en interne ontwikkelingen plaatsgevonden zoals de continue afname van het aantal actieve deelnemers in het fonds, de toenemende regeldruk en de complexere regelgeving.

Deze ontwikkelingen hebben geleid tot de noodzaak van meer deskundigheid in het bestuur en ook tot een zwaardere belasting van de zittende bestuursleden. Dit, tezamen met het verzoek van BAT Nederland om het (toekomstige) capaciteitsbeslag op de BAT organisatie te beperken, heeft het bestuur doen besluiten om na te gaan of het huidige bestuursmodel nog wel voldoet of dat er alternatieve modellen zijn die beter passen bij de situatie waarin het fonds zich bevindt.

Het bestuur is op zoek gegaan naar het best passende bestuursmodel voor het fonds, waarbij wordt voldaan aan alle aspecten van wet- en regelgeving, waarbij de kaders van het fonds aangaande continuïteit van pensioenactiviteiten in eigen beheer worden gerespecteerd en de belangen van de sponsor - als leverancier van leden voor het bestuur en andere ‘governance’ organen - en overige belanghebbenden evenwichtig worden gewogen.

Vanuit wetgeving staan het fonds 5 soorten modellen ter beschikking onder te brengen in drie categorieën, zijnde het “paritair model”, het “onafhankelijk model” en het “gemengd model”. Het bestuur heeft in de loop van het project deze modellen gewogen tegen vooraf vastgestelde succesfactoren (efficiënte opzet, eigenheid, robuustheid, beschikbaarheid en kwetsbaarheid) en is tot de conclusie gekomen dat het paritair model met vier bestuursleden, aangevuld met externe deskundigen het beste voldoet. Het nieuwe bestuursmodel is medio oktober bekrachtigd door middel van een besluit.

Als gevolg van dit besluit heeft het bestuur afscheid genomen van Jan van der Heide en Rik Doejaaren. Jan van der Heide heeft zich ruim 9 jaar als afgevaardigde namens de pensioengerechtigden ingezet voor het fonds. Het bestuur is Jan van der Heide dankbaar voor zijn inzet, zijn betrokkenheid en zijn kritische houding op en inzicht in met name financiële aangelegenheden. Rik Doejaaren heeft als werkgeversafgevaardigden ruim 6 jaar een waardevolle bijdrage geleverd als strategisch denker en door zijn vermogen om uiteenlopende meningen neutraal te signaleren en te formuleren.

Daarnaast is Jaap Schepen als onafhankelijk bestuurslid aan het bestuur toegevoegd. Jaap is geen onbekende voor het pensioenfonds, aangezien hij hiervoor de rol van voorzitter van de beleggingsadviescommissie heeft bekleed. Johan van Dulst is het tweede onafhankelijk bestuurslid en is de voorzitter. Het bestuur ziet er met ingang van 16 oktober 2017 als volgt uit:

Johan van Dulst, Voorzitter, Onafhankelijk
Judith Bollen, Plaatsvervangend Voorzitter, afgevaardigde namens de werknemers
Robert Pennings, Secretaris, afgevaardigde namens de werkgevers
Wim Bénard, Plaatsvervangend Secretaris, afgevaardigde namens de pensioengerechtigden
Richard Sommeling, Bestuurslid, afgevaardigde namens de werkgevers
Jaap Schepen, Bestuurslid, Onafhankelijk.

Op de profielpagina van het bestuur staan de foto's van de bestuursleden weergegeven. Klik hier om naar deze pagina te gaan.

Om deze aanpassingen door te kunnen voeren heeft het bestuur de statuten aangepast. De aangepaste statuten zijn opgenomen onder 'Documenten'. Klik hier om de aangepaste statuten te bekijken.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 30 september 2017
17 oktober 2017
Per 30 september 2017 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 122,5%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 126,2%.
Het pensioenfonds bevindt
zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen.
Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 31 augustus 2017
20 september 2017
Per 31 augustus 2017 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 121,4%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 124,3%.
Het pensioenfonds bevindt
zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen.
Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 31 juli 2017

18 augustus 2017
Per 31 juli 2017 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 120,4%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 126,1%.
Het pensioenfonds bevindt
zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen.
Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nieuwsbrief juli 2017

20 juli 2017
De nieuwsbrief van juli 2017 staat online! In deze nieuwsbrief informeren wij u onder andere over de ontwikkelingen in het pensioenfondsbestuur, de financiële situatie van het fonds en de pensioenregeling per 1 januari 2018. Onze nieuwsbrief leest u hier.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Beleidsdekkingsgraad per 30 juni 2017

14 juli 2017
Per 30 juni 2017 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 119,3%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 124,8%.
Het pensioenfonds bevindt
zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen.
Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jaarverslag 2016
13 juli 2017
Het jaarverslag van Stichting Pensioenfonds British American Tobacco over het jaar 2016 is hier te downloaden. Het bestuur legt in dit jaarverslag verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten.

In het meerjarenoverzicht op pagina 4 kunt u snel zien hoe de ontwikkelingen in 2016 zijn geweest. Het verslag van het bestuur gaat vervolgens in op de diverse thema's, gevolgd door de bevindingen van het verantwoordingsorgaan en van de visitatiecommissie, waarna in de jaarrekening alle cijfers worden uitgewerkt en toegelicht. Tenslotte vindt u de actuariële- en de accountantsverklaring.

Als u wilt reageren op de inhoud van de jaarrekening dan kunt u dat doen door een e-mail te sturen aan het bestuur van het fonds via pensioenfondsbat@dion.nl. Vanzelfsprekend kunt u ook een brief sturen aan ons postadres.

Het bestuur dankt iedereen die zich in 2016 en voorgaande jaren heeft ingezet voor het fonds.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 31 mei 2017
19 juni 2017
Per 31 mei 2017 bedraagt de beleidsdekkingsgraad 118,3%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 124,0%.
Het pensioenfonds bevindt
zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen.
Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Beleidsdekkingsgraad per 30 april 2017
30 mei 2017
Per 30 april bedraagt de beleidsdekkingsgraad 117,6%. De actuele dekkingsgraad was op dat moment 123,3%.
Het pensioenfonds bevindt
zich momenteel niet in de situatie van tekort en hoeft geen herstelplan op te stellen.
Meer informatie over onze dekkingsgraad leest u hier.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Toeslagverlening per 1 januari 2017
21 februari 2017
Per 1 januari 2017 zijn de bruto pensioenuitkeringen van pensioengerechtigden en de pensioenaanspraken van personen die uit dienst zijn met 0,18% verhoogd. De pensioengrondslag van de arbeidsongeschikte deelnemers is met hetzelfde percentage verhoogd. Voor de pensioenaanspraken opgebouwd vóór 1 januari 2015 ontvangen actieve deelnemers dezelfde toeslag als de pensioengerechtigden.

Op de pensioenaanspraken van de actieve deelnemers, opgebouwd vanaf 1 januari 2015, wordt jaarlijks, zolang zij in dienst zijn, per 1 januari een vaste toeslag toegepast. Deze toeslag van 3% wordt door de werkgever betaald. Deze toeslag is in 2016 voor het eerst verleend. Ook per 1 januari 2017 is deze toeslag van 3% weer toegepast.

Meer informatie over de toeslagverlening van het pensioenfonds vindt u in deze nieuwsbrief.  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Betaaldata pensioenen
27 januari 2017
In 2017 zal uw pensioen op onderstaande data betaalbaar gesteld worden:woensdag

25 januari 2017

 

maandag

   24 juli 2017
vrijdag

24 februari 2017

 

donderdag

24 augustus 2017
vrijdag

24 maart 2017

 

vrijdag

22 september 2017
maandag

24 april 2017

 

dinsdag

24 oktober 2017
woensdag

24 mei 2017

 

vrijdag

24 november 2017
vrijdag

23 juni 2017

 

woensdag

20 december 2017