Met pensioen
 

Ik ga met pensioen

Tegen de tijd dat u met pensioen gaat, zijn er verschillende mogelijkheden om uw pensioenuitkering op uw wensen af te stemmen. Uw pensioenleeftijd is 67 jaar. U kunt ook eerder of later en geheel of gedeeltelijk met pensioen gaan.

U heeft de volgende mogelijkheden:
* eerder, gedeeltelijk of later met pensioen;
* partnerpensioen uitruilen voor meer ouderdomspensioen;
* ouderdomspensioen uitruilen voor meer partnerpensioen;
* variëren in de hoogte van uw pensioenuitkering.

LET OP:
* Voor al deze keuzemogelijkheden geldt een aanvraagtermijn van zes maanden voordat uw pensioen ingaat of u uw pensioen wilt laten ingaan.
* De hoogte van pensioenuitkeringen is aan fiscale regels gebonden. Bij de uitvoering van uw keuzemogelijkheden wordt rekening gehouden met de daarvoor geldende fiscale maxima.