Welkom !

Welkom op de website van Stichting Pensioenfonds BAT. Deze website is bedoeld voor alle actieve deelnemers, gewezen deelnemers en gepensioneerden van Stichting Pensioenfonds BAT. Op deze website vindt u informatie over de laatst geldende pensioenregeling die door Stichting Pensioenfonds BAT wordt uitgevoerd (pensioenreglement 2014), tenzij anders aangegeven. Voor nieuwe medewerkers van BAT(toetreding na 31 december 2009) geldt een andere regeling die niet uitgevoerd wordt door Stichting Pensioenfonds BAT. Informatie hierover kunt u wel via het pensioenbureau verkrijgen. Onder de tab "downloads" kunt u de voorgaande reglementen downloaden, zoals reglement 2006 en reglement 1999. Verder kunt u op deze site interessante artikelen, actueel nieuws en informatie over de pensioenorganisatie vinden.
Wij wensen u veel leesplezier!

Bestuur Stichting Pensioenfonds
British American Tobacco
Goed geregeld Goed pensioen!

Pensioen 1-2-3

In het kader van de Wet Pensioencommunicatie zijn wij verplicht het Pensioen 1-2-3 op onze website te publiceren. In het Pensioen 1-2-3 leest u wat onze pensioenregeling u biedt. Het pensioen 1-2-3 kunt u raadplegen via onze nieuwe website. Deze website is echter nog niet volledig gereed. Klik hier om het Pensioen 1-2-3 van ons fonds te raadplegen.

Financiële situatie per 30-06-2016

Per 30 juni 2016 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 117,9%. Gedurende het tweede kwartaal is de beleidsdekkingsgraad met 2,3% gedaald. Per 31 maart 2016 bedroeg de beleidsdekkingsgraad 120,2%. De hoogte van de beleidsdekkingsgraad ligt boven de minimale vereisten die de wetgever aan pensioenfondsen stelt.
 De beleidsdekkingsgraad is een 12-maands gemiddelde van de actuele DNB dekkingsgraad. Per ultimo juni 2016 bedroeg de actuele DNB dekkingsgraad 112,8%.